Bazy teleadresowe - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Bazy teleadresowe

Przeciwdziałanie przemocy domowej
Baza teleadresowa pliki w formacie XLS

Baza organizacji pozarządowych w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej [*.xls]
Baza placówek zapewniających schronienie [*.xls]
Baza placówek poradnictwa specjalistycznego dla osób doznających przemocy grudzień [*.xls]
Baza OPS CUS i PCPR [*.xls]
Baza miejsca noclegowe dla osób stosujących przemoc domową [*.xls]
Baza placówek prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne oraz programy psychologiczno-terapeutyczne dla  osób stosujących przemoc domową [*.xls]
Baza placówek poradnictwa specjalistycznego dla osób stosujących przemoc domową [*.xls]
Baza podmiotów udzielających pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy domowej [*.xls]


gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści