Dodatek energetyczny - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Dodatek energetyczny

Formy pomocy > Dodatek energetyczny
Podstawa prawna
 
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
 
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 
 
Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:
 
  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
  • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Oryginał w/w umowy należy przedłożyć do wglądu,

Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które:
 
  • mają przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego,
  • posiadają umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej,
  • zamieszkuj w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.) decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego podlega zwolnieniu od opłaty skarbowej.

Wniosek o dodatek energetyczny [*.pdf]
gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści