Dodatek niektóre źródła ciepła - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Dodatek niektóre źródła ciepła

Dodatek niektóre źródła ciepła
Wzór wniosku o dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła [PDF]
Obowi1ązek informacyjny RODO [PDF]

Uwaga!
W orzypadku kotłów gazowych dodatek przysługuje na kotły zasilane gazem skroplonym LPG

Wnioski skladane w postaci plików pdf/doc jako załaczniki do pisma przewodniego na platformie ePUAP musza być podpisne profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Narzędzie do podpisywania plików pdf/doc profilem zaufanym https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
Narzędzie do podpisywania plików pdf/doc kwalifikowanym podpisem elektronicznym zapewniają wystawcy kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści