Centrum Usług Społecznych w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


Informacje o projekcie

Senior+

Informacje ogólne o projekcie


1. Projekt pt. "Klub "Senior+" jest realizowany przez jednostkę organizacyjną Gminy Kurzętnik tj. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku.
2. Projekt jest realizowany w ramach Modułu II- Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+".
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
4. Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. - 31.12.2021 r. Okres realizacji form wsparcia może ulec zmianie,
gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do "Wniosku o dofinansowanie projektu",
zmianę przepisów prawa lub zalecania ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania
oceny i kontroli realizacji projektu.
5. Obszar realizacji projektu obejmuje gminę Kurzętnik.
6. Celem głównym projektu jest: aktywizacja 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia z terenu gminy
Kurzętnik w obszarze społecznym.
7. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
8. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest dobrowolny.
9. Koszt uczestnictwa beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków
otrzymanych na realizację projektu.Załaczniki

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji u uczestnictwa w Klubie Seniora+.

Regulamin uczestnictwa w Klubie Seniora+ w Wielkich Bałówkach

Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY Do Klubu "Senior+" w Wielkich Bałówkach.
Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik nr 3 Oświadczenie o zamieszkaniu.
Załącznik nr 4 Oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo.
Załącznik nr 5 Oświadczam, o wieku uprawniającym do udziału w Klubie Senior+.Strona Domowa | Kultura | Wnioski elektroniczne | Czyste powietrze | Co nowego | Senior+ | 300+ | 500+ | Kurzetnicka Karta Seniora | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Deklaracja dostepnosci | Harmonogram spotkań w świetlicach | Profilaktyka zywienia w chorobach | Informacja publiczna - petycje | Informacja Publiczna - wnioski | Zamowienia Publiczne | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego