Centrum Usług Społecznych w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


Opieka Wytchnieniowa

Opieka Wytchnieniowa

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2019
Gmina Kurzętnik
Realizuje Moduł I Programu


CEL PROGRAMU

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej (t.j. zapewnienie kilkugodzinnej opieki nad osoba niepełnosprawną w nagłych sytuacjach na przykład w czasie choroby opiekuna, potrzeby załatwienie jego pilnych spraw osobistych, nieoczekiwanego zdarzenia losowego itp.)


ADRESACI PROGRAMU

Członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczoną niepełnosprawnością łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.


Opieka wytchnieniowa skierowana będzie do opiekunów niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie 240 godzin w roku.

WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA

Warunkiem otrzymania wsparcia jest dostarczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku:

  • orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długoterminowej pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  • karty oceny stanu pacjenta według zmodyfikowanej skali Barthel - wypełnionej przez lekarza specjalistę - zgodnie z symbolem orzeczonej niepełnosprawności.


Realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku, ul. Dworcowa 8,
tel. 564748050

Strona ministerstwa dotycząca pomocy wytchnieniowejStrona Domowa | Kultura | Czytelnictwo | Konsultacje spoleczne | Wnioski elektroniczne | Czyste powietrze | Opieka Wytchnieniowa | Co nowego | Senior+ | 300+ | 500+ | Kurzetnicka Karta Seniora | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Deklaracja dostepnosci | Harmonogram spotkań w świetlicach | Profilaktyka zywienia w chorobach | Informacja publiczna - petycje | Informacja Publiczna - wnioski | Zamowienia Publiczne | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego