Program "Korpus Wsparcia Seniorów" - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Program "Korpus Wsparcia Seniorów"

Dofinansowania budżetu państwa
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 MODUŁ II

Do kogo program MODUŁ II jest skierowany?
Program adresowany jest do Seniorów  w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Cel programu MODUŁ II
Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. ”opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które na bieżąco monitorują stan zdrowia Seniora i pozwalają na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia Seniora.
gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści