Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


Promocja

Projekty > Asystent Rodziny 2016

Asysten Rodziny 2016r.


Projekt współfinansowany ze srodków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach prgramu "Asysten Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2016r."

Strona Domowa | Wnioski elektroniczne | Co nowego | 300+ | Kurzetnicka Karta Seniora | 500+ | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego