Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


Promocja

Projekty > Otworz oczy - STOP przemocy

Otworz oczy - STOP przemocy


Projekt współfinansowny ze srodków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie ednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Strona Domowa | Wnioski elektroniczne | Co nowego | 300+ | Kurzetnicka Karta Seniora | 500+ | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego