Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


Promocja

Projekty > Nowe horyzonty aktywnej integracji

Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego


Projekt współfinansowny ze srodków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Aktywne formyc przeciwdziałana wykluczeniu społęcznemu - nowy wymiar 2020"

Strona Domowa | Wnioski elektroniczne | Co nowego | 300+ | Kurzetnicka Karta Seniora | 500+ | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego