Centrum Usług Społecznych w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


Co nowego

Projekty Archiwalne > Projekty 2008


31 grudnia 2008r.

PODSUMOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO
"PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁĘCZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE KURZĘTNI
K"


W dniu 30 grudnia w Tereszewie odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie pierwszej edycji projektu systemowego "Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku . Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: pani Teresa Łątkowska Sekretarz Gminy Kurzętnik, pan Zbigniew Pielak z-ca kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, pani Iwona Tasarz z powiatowego Punktu Kontaktowego Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji w Nowym Mieście Lubawskim. Zaproszeni zostali również pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku, specjaliści prowadzący zajęcia w klubie Integracji Społecznej, przedstawiciele firm prowadzących kursy, szkolenia i uczestnicy projektu.
Koordynator projektu pan Dariusz Falkowski przedstawił prezentację multimedialną podsumowującą zrealizowane działania w projekcie. Następnie głos zabrali zaproszeni goście i uczestnicy projektu.
Projekt ukończyły w sumie 33 osoby, które poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej zwiększyły swoje umiejętności zawodowo społeczne. Dodatkowo 5 osób zostało skierowanych na kurs prawo jazdy kat B i 10 osób na szkolenie pracownika administracyjno-biurowego.
Po uroczystym wręczeniu zaświadczeń i certyfikatów wykonano na pamiątkę kilka wspólnych fotografii uczestników projektu i zespołu zaangażowanego w realizację projektu. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.


7 grudnia 2008r.

KURSY ZAWODOWEPiętnaście uczestniczek projektu systemowego "Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik" bierze udział w kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe: w kursie prawa jazdy kat. B (5 osób) oraz w szkoleniu na pracownika administracyjno-biurowego (10 osób).
Jako pierwszy rozpoczął się kurs na pracownika administracyjno - biurowego. Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia prac biurowych w tym spraw pracowniczych i płacowych. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w zakresie: prowadzenia biura w firmie lub instytucji publicznej, praktycznego stosowania prawa pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, oraz dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Program kursu realizowany jest za pomocą wykładów, ćwiczeń, analizy dokumentów oraz treningu obsługi komputera. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectwa ukończenia szkolenia.
Równolegle realizowany jest kurs na prawo jazdy kat. B. Pięć uczestniczek projektu ma już za sobą spotkanie informacyjno organizacyjne, na którym przedstawiono im program kursu a także zasady zdawania egzaminu. Obecnie realizowany jest blok teoretyczny wiedzy o ruchu drogowym.


6-7 grudnia 2008r.

WYJAZD INTEGRACYJNO-KULTURALNY DO WARSZAWY


W dniach 6-7 grudnia 2008 r. dla uczestników Klubu Integracji Społecznej został zorganizowany wyjazd integracyjno-kulturalny do Warszawy.
Pierwszego dnia uczestnicy wycieczki zwiedzali barokowy zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie. Przewodnik muzeum oprowadził grupę po wnętrzach pałacowych, przedstawiając historię królewskiej i magnackiej rezydencji prezentując przy tym zabytkowe komnaty oraz najciekawsze eksponaty.
Następnym punktem wycieczki było Muzeum Powstania Warszawskiego, które chyba najbardziej zapisało się w pamięci uczestników. W niepowtarzalny sposób zaprojektowana ekspozycja muzealna oddziaływała obrazem, światłem i dźwiękiem. Zaprezentowanych na niej jest m.in. ponad 600 eksponatów i około 1000 fotografii. Historię Powstania Warszawskiego w możliwie szeroki sposób przedstawił uczestnikom przewodnik - ukazując całą złożoność wydarzeń od czasów okupacji, po utworzenie nielegalnego ośrodka władzy komunistycznej w Lublinie, aż po losy powstańców w PRL.
Po krótkich zakupach i obiedzie wycieczkowicze udali się do teatru muzycznego Studio Buffo na koncert zatytułowany "Wieczór włoski w Buffo". Występ składał się ze starych i nowych przebojów świata muzyki włoskiej w wykonaniu zespołu Studio Buffo, zaproszonych gości oraz Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy.
W niedzielę tuż po śniadaniu na uczestników czekały kolejne wrażenia w czasie zwiedzania Starówki, Łazienek Królewskich oraz zabytkowego Cmentarza Powązkowskiego. Mimo dającego się we znaki zimna wycieczkowiczom dopisywały doskonałe nastroje.
Wyjazd z pewnością przełamał wewnętrzne bariery uczestniczek w obcowaniu ze sztuką, przyczynił się także do rozwijania ich poczucia piękna i estetyki.


Poniżej zdjęcia z wycieczki.

17.11.2008r.

PLANUJEMY DWUDNIOWY WYJAZD
ITEGRACYJNO-KULTULARNY
DO WARSZAWY
Na 6 i 7 grudnia zaplanowaliśmy dla uczestników projektu "Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznych w gminie Kurzętnik" wyjazd integracyjno-kulturalny do Warszawy. Wyjazd 6 grudnia godz.6:00, powrót planujemy na godz. 20:30, 7 grudnia.
W programie wyjazdu przewidujemy zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem:
I Dzień - Pałac w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, centrum "Arkadia", musical "Wieczór włoski" w teatrze muzycznym Studio Buffo.
II Dzień - Starówka, Łazienki, Powązki, pomniki Historyczne m. in. Grób nieznanego Żołnierza Pomnik Małego Powstańca.
Celem wycieczki jest wskazanie możliwości alternatywnego spędzania czasu wolnego, przełamanie wewnętrznych barier w kontakcie ze sztuką, uwrażliwienie na piękno teatru oraz podkreślenie swojej wartości.


31.10.2008r.

RUSZYŁY PIERWSZE ZAJĘCIA W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ


27 października 2008 r. odbyły się pierwsze zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy mają za sobą spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, informatykiem i z niecierpliwością czekają na kolejne warsztaty, które pomogą im podnieść kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności w zakresie pełnienia podstawowych funkcji społecznych i radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.


27.10.2008r.

SPOTKANIE REKRUTACYJNO-ORGANIZACYJNE


Spotkanie rekrutacyjno-organizacyjne z grupą uczestników projektu "Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik" odbyło się w dniu 24 października 2008 r. w sali szkoleniowej Klubu Integracji Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurzętniku. Celem spotkania były: ostateczna rekrutacja, podpisanie przez zgromadzonych deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zapoznanie się z jego głównymi założeniami. Spotkanie poprowadzili kierownik GOPS Grażyna Deranek i koordynator projektu Dariusz Falkowski.


01.10.2008r.

STARTUJEMY !


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku w okresie od 01.10.2008 r. do 31.12.2008 r. będzie realizował projekt systemowy pt.: "Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Strona Domowa | Kultura | Czytelnictwo | Wnioski elektroniczne | Czyste powietrze | Co nowego | Senior+ | 300+ | 500+ | Kurzetnicka Karta Seniora | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Deklaracja dostepnosci | Harmonogram spotkań w świetlicach | Profilaktyka zywienia w chorobach | Informacja publiczna - petycje | Informacja Publiczna - wnioski | Zamowienia Publiczne | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego