Centrum Usług Społecznych w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


Czytelnictwo

Czytelnictwo

Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury, wpisaną do rejestru placówek kultury gminy Kurzętnik. Placówka działa w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Kurzętnik. Siedzibą jest budynek Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku, a terenem jej działania Gmina Kurzętnik. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.


Biblioteka jest główną publiczną biblioteką gminy.

Biblioteka zaspakaja potrzeby kulturalne, informacyjne, edukacyjne, samokształceniowe społeczności lokalnej. Rozwija potrzeby czytelnicze oraz upowszechnia wiedzę i naukę. Rozwija kulturę , a w szczególności zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego regionu. Dba o sprawne funkcjonowanie gminnej sieci bibliotecznej, oraz udzielanie im pomocy metodycznej i organizacyjno-technicznej.


W bibliotece funkcjonuje Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych oraz punkt informacji turystycznej. Prowadzony jest program rozwoju czytelnictwa dla dzieci w wieku przedszkolnym, „ Mała książka – Wielki człowiek”. Biblioteka angażuje się we wszystkie działania Gminnego Centrum Kultury, a także organizuje własne przedsięwzięcia wynikające z potrzeb lokalnego środowiska .

Strona Domowa | Kultura | Czytelnictwo | Wnioski elektroniczne | Czyste powietrze | Co nowego | Senior+ | 300+ | 500+ | Kurzetnicka Karta Seniora | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Deklaracja dostepnosci | Harmonogram spotkań w świetlicach | Profilaktyka zywienia w chorobach | Informacja publiczna - petycje | Informacja Publiczna - wnioski | Zamowienia Publiczne | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego