Centrum Usług Społecznych w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


Dodatek energetyczny

Formy pomocy > Dodatek energetyczny

Podstawa prawna
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
  • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Oryginał w/w umowy należy przedłożyć do wglądu,


Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które:

  • mają przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego,
  • posiadają umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej,
  • zamieszkuj w miejscu dostarczania energii elektrycznejZgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.) decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego podlega zwolnieniu od opłaty skarbowej.

Wzór wniosku o dodatek energetyczny

Strona Domowa | Kultura | Czytelnictwo | Wnioski elektroniczne | Czyste powietrze | Co nowego | Senior+ | 300+ | 500+ | Kurzetnicka Karta Seniora | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Deklaracja dostepnosci | Harmonogram spotkań w świetlicach | Profilaktyka zywienia w chorobach | Informacja publiczna - petycje | Informacja Publiczna - wnioski | Zamowienia Publiczne | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego