Centrum Usług Społecznych w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


Instrumenty integracji

Projekty Archiwalne > Projekty 2010 POKL > Program Aktywności Lokalnej

Szkoła dla rodziców i wychowawców

  • pogłebienie i usprawnienie komunikacji z dzieckiem
  • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowychRealizuje podwykonawca EKO-SYSTEM P.P.-R.O.E. i I.S. Kalisz:
mgr Maciej Dymitowski
mgr Daniel Grygorcewicz

Indywidualne konsultacje u doradcy zawodowego

  • w wymiarze 2 godzin na osobe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania


Zadanie realizuje podwykonawca Instytut Badawczo Szkoleniowy Warkały:
mgr Karol Wierzbicki

Indywidualne konsultacje u asystenta rodzinnego

  • w wymiarze 20 godzin na rodzinę,
  • zwiększanie umijętności wychowawczych,
  • mediacja rodzinna


Konsultacje prowadzi mrg Krystyna Klonowska

Warsztaty profilaktyki i terapii kryzysów życiowych


  • rozpoznawanie i przeciwdziałanie mechanizmom agresjii i przemocy,
  • profilaktyka uzależnień,
  • przełamywanie wyuczonej bezradności w sytuacji utraty pracy.

Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży.


30 lipca 2010
Półkolonie letnie w Wielkich Bałówkach

W ramach projektu : "Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik" w dniach od 12-21 lipca 2010 r. w miejscowości Wielkie Bałówki zorganizowane zostały półkolonie letnie dla dzieci z rodzin objętych Programem Aktywności Lokalnej.
Program półkolonii obejmował m. in. : wyjazd do stadniny koni w Wielkim Głęboczku, na kąpielisko do Bachotka, zwiedzanie ruin zamku kapituły Chełmińskiej w Kurzętniku i drogi krzyżowej z przyległym do niej amfiteatrem. W świetlicy wiejskiej odbywały się ponadto ciekawe warsztaty plastyczne, zabawy, gry integracyjne, w których dzieci z chęcią i dużym zaangażowaniem brały udział.
Najwięcej emocji wzbudził u dzieci wyjazd do stadniny konnej w Wielkim Głęboczku. Dzieci miały okazję dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat natury tych pięknych zwierząt. Pod czujnym okiem instruktora były oprowadzane konno, a w większych grupach odbywały się przejażdżki bryczką w trakcie których dzieci podziwiały malownicze krajobrazy tamtejszych okolic. Również wyjazd na kąpielisko do Bachotka i spacer wokół jeziora, podczas którego rozpoznawana była okoliczna fauna i flora dostarczył wielu pozytywnych wrażeń. W pamięci szczególnie chłopców pozostał dzień zabawy w Indian. Cała grupa budowała Indiańskie namioty, przygotowywała totemy, dzieci malowały barwy wojenne na swoich twarzach. Wybrany przez grupę wódz wioski przewodził zabawie w tropicieli i zdobywaniu indiańskich sprawności. Dzieci w podziękowaniu za zorganizowane półkolonie wykonały dla GOPS w Kurzętniku piękną pamiątkową laurkę.
Po każdych zajęciach zapewniono ciepły posiłek w formie obiadu. Łącznie z letniego wypoczynku skorzystało szesnaścioro dzieci. Celem kolonii była alternatywna forma spędzenia czasu wolnego i integracja grupowa.WsteczPlayDalej

Strona Domowa | Kultura | Czytelnictwo | Wnioski elektroniczne | Czyste powietrze | Co nowego | Senior+ | 300+ | 500+ | Kurzetnicka Karta Seniora | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Deklaracja dostepnosci | Harmonogram spotkań w świetlicach | Profilaktyka zywienia w chorobach | Informacja publiczna - petycje | Informacja Publiczna - wnioski | Zamowienia Publiczne | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego