Centrum Usług Społecznych w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


Instrumenty wsparcia

Projekty Archiwalne > Projekty 2012 > Projekt systemowy

Klub Integracji Społecznej

Trening umiejętności interpersonalnych i psychospołecznych.

Warsztaty rękodzieła artystycznego.

Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.

Wsparcie asystenta rodziny

Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej

W miesiącu sierpniu uczestnicy projektu systemowego "Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" wzięli udział w wizycie studyjnej w spółdzielni socjalnej "Stara szkoła" w Prostach k. Ełku. Została ona zorganizowana w ramach zadania "Działania o charakterze środowiskowym.
Część merytoryczna wizyty dostarczyła uczestnikom projektu wiedzy na temat ekonomii społecznej, powstania i funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnej "Stara Szkoła", działalności tej spółdzielni oraz barier i szans jej rozwoju. W jej części praktycznej natomiast uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach wykonywania odlewów gipsowych oraz warsztatach z klockami drewnianymi stanowiących warsztaty integracyjne, podczas których tworzyli niezwykłe budowle przy użyciu 10-15 tysięcy klocków.
Wizyta studyjna przyniosła długotrwałe efekty w postaci zwiększenia świadomości
i zmiany postaw uczestników projektu w zakresie ekonomii społecznej. Mamy także nadzieję, że stanie się inspiracją do utworzenia pierwszej spółdzielni socjalnej w gminie Kurzętnik.

Warsztaty obsługi komputera i Internetu.

Nauka obsługi komputera i Internetu, aktywne poszukiwanie ofert pracy w sieci - 24 godziny zajęć dla grupy uczestników projektu w wieku powyżej 24 lat.
Trener - Paweł Jastrzębski

Warsztaty animacji społecznej

Warsztaty animacji społecznej mają na celu aktywizację uczestników projektu, ich edukowanie, motywowanie, inspirowanie do rozwiązywania lokalnych problemów i rozwoju społecznego. Służą także pobudzaniu uczestników projektu do działania na rzecz społeczności lokalnej oraz przełamywaniu istniejących w lokalnej społeczności stereotypów, lęków i uprzedzeń. Wymiar zajęć - 24h dla grupy uczestników projektu w wieku 18 - 24 lata.
Trener - Aleksandra Leśniewska.


Warsztaty przygotowania zawodowego.


Zajęcia obejmują określenie predyspozycji zawodowych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
Warsztaty prowadzi doradca zawodowy - Marcin Sudwoj.


Kurs prawa jazdy kategorii B.
Szkolenie realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 poz. 1834 z późn. zm.)

Szkolenie realizowane przez:
Ośrodek Kształcenia Kierowców "AUTO-SZKOŁA" Robert Karczyński
Nowe Miasto Lubawskie

Kurs obsługi kasy fiskalnej i fakturowania
wprowadzenie do zagadnienia fiskalizacji, obsługa kas na poziomie podstawowym,
obsługa kas na poziomie zaawansowanym, programowanie kasy, wydruki raportów, wprowadzanie indeksów, tworzenie bazy kontrahentów, stawki VAT, obsługa klienta, wystawianie faktur.

Szkolenie realizowane przez:
EDUK@TOR Kursy i szkolenia
Grudziądz,


Strona Domowa | Kultura | Czytelnictwo | Wnioski elektroniczne | Czyste powietrze | Co nowego | Senior+ | 300+ | 500+ | Kurzetnicka Karta Seniora | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Deklaracja dostepnosci | Harmonogram spotkań w świetlicach | Profilaktyka zywienia w chorobach | Informacja publiczna - petycje | Informacja Publiczna - wnioski | Zamowienia Publiczne | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego