Centrum Usług Społecznych w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


Projekt systemowy

Projekty Archiwalne > Pojekt systemowy 2014

Gmina Kurzętnik/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku
realizuje projekt systemowy:"Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w gminie Kurzętnik"CEL PROJEKTU:

Zaktywizowanie i podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy wiejskiej Kurzętnik, zwiększających szanse na integrację zawodową i społeczną poprzez objęcie kompleksowym wsparciem.


DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

 • trening umiejętności interpersonalnych i psychospołecznych
 • warsztaty przygotowania zawodowego
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • warsztaty rękodzieła artystycznego
 • warsztaty obsługi komputera i Internetu
 • warsztaty animacji społecznej
 • warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • kurs obsługi kasy fiskalnej i fakturowania
 • kurs opiekun osoby starszej i dzieci
 • wyjazd integracyjno-aktywizacyjny
 • wizyta studyjna w podmiocie ekonomii społecznej
 • staże zawodowe.OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.03.2014r. - 31.12.2014r.


Biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku
13-306 Kurzętnik, ul. Dworcowa 8 (pok. nr 8)
tel. (56) 474-80-52
www.kurzetnik.eu

Personel projektu:
Nadzór merytoryczny nad realizacją projektu
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku
Grażyna Deranek
tel. 56 4748051

Koordynator projektu
Starszy inspektor do spraw Klubu Integracji Społecznej, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych
Dariusz Falkowski
tel. 56 4748052

Pracownik socjalny odpowiedzialny za rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej
Anna Olęcka
tel. 56 4748054

Starszy pracownik socjalny
Bożena Wardowska
tel. 56 4748057

Pracownik socjalny
Iwona Wardowska
tel. 564748057

Pracownik socjalny
Monika Gross
tel. 56 4748058
Pracownik socjalny
Anna Stasiuk
tel. 56 4748058

Warsztaty przygotowania zawodowego.
Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej

Strona Domowa | Kultura | Czytelnictwo | Wnioski elektroniczne | Czyste powietrze | Co nowego | Senior+ | 300+ | 500+ | Kurzetnicka Karta Seniora | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Deklaracja dostepnosci | Harmonogram spotkań w świetlicach | Profilaktyka zywienia w chorobach | Informacja publiczna - petycje | Informacja Publiczna - wnioski | Zamowienia Publiczne | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego