Centrum Usług Społecznych w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień.

Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny.
Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień czynny codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

Zadania punktu:

  • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyk i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
  • Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
  • Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
  • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Strona Domowa | Kultura | Czytelnictwo | Wnioski elektroniczne | Czyste powietrze | Co nowego | Senior+ | 300+ | 500+ | Kurzetnicka Karta Seniora | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Deklaracja dostepnosci | Harmonogram spotkań w świetlicach | Profilaktyka zywienia w chorobach | Informacja publiczna - petycje | Informacja Publiczna - wnioski | Zamowienia Publiczne | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego