Centrum Usług Społecznych w Kurzetniku


Idź do treści

Menu główne:


Wniosek nr 9

Informacja Publiczna - wnioski

data wpływu
16.01.2020

przedmiot wniosku

Udostępninie informacji o poziomie osiągnięcia osiągnięcia, według stanu na dzień 31 grudnia 2019r., wskaźnika wynikającego z projektu "Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałanie 9.2 - Infrastruktura socjalna - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego" na lata 2014-2020 oraz § 6 ust. 1 Umowy nr ORG.271.1.2.2019 na prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej zawartej w Kurzętniku w dniu 15.02.2019r. pomiędzy Gminą Kurzętnik a Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska - " liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury w roku 2019. Prowadzenie lub koordynowanie zajęć, szkoleń, warsztatów oraz innych działań służących do aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Kurzętnik. Pomiar wskaźnika na podstawie na podstawie listy obecności uczestników zajęć reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Aktywności Lokalnej. Źródłem danych będzie także liczba wydanych zaświadczeń o ukończeniu programu reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Aktywności Lokalnej - pomiar na początku i na koniec każdego roku kalendarzowego.

Proszę o udzielenia informacji o osiągnięciu wyżej wymienionego wskaźnika ze wskazaniem programów i projektów oraz liczby osób, mieszkańców Gminy Kurzętnik, które ukończyły program reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach poszczególnych programów i projektów zrealizowanych w 2019r. w Centrum Aktywności Lokalnej.

wniosek
wniosek


termin wyznaczony
30.01.2020(14 dni)

data odpowiedzi

Strona Domowa | Kultura | Czytelnictwo | Wnioski elektroniczne | Czyste powietrze | Co nowego | Senior+ | 300+ | 500+ | Kurzetnicka Karta Seniora | Formy pomocy | Punkt Konsultacyjny | Zespol Interdyscyplinarny | Projekty | Projekty Archiwalne | Linki | Kontakt | Deklaracja dostepnosci | Harmonogram spotkań w świetlicach | Profilaktyka zywienia w chorobach | Informacja publiczna - petycje | Informacja Publiczna - wnioski | Zamowienia Publiczne | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego