Gmina Kurzętnik wspiera kompetencje podstawowe mieszkańców - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Gmina Kurzętnik wspiera kompetencje podstawowe mieszkańców

Projekty 2024
Gmina Kurzętnik w partnerstwie z Project Hub sp. z o.o. realizuje projekt p.n.
„Gmina Kurzętnik wspiera kompetencje podstawowe mieszkańców”
Cel projektu:
Zwiększenie poziomu podstawowych kompetencji, w tym cyfrowych osób którze posiadają umiejętności podstawowe, zamieszkałych w gminie Kurzętnik w okresie 01.03.2024r. - 28.02.2025r. poprzez m.in. realizację treningów, zajęć manualnych oraz komputerowych.


Uczestnicy:
Osoby w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkujące w Gminie Kurzętnik.


Informacje i zapisy:
Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku
Ul. Dworcowa 8, 13-306 Kurzętnik
Tel. 56 474 80 50, e-mail: cus@kurzetnik.eu


Zadania realizowane w projekcie:
  • zajęcia manualne wspierające rozumienie i tworzenie informacji,
  • treningi z metod i technik uczenia się,
  • zajęcia komputerowe indywidualne oraz grupowe,


Formularze do pobrania w budynku Centrum Usług Społecznych
oraz na stronie internetowej www.kurzetnik.eu


#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści