Wnioskodawca Osoba Prawna Szulc Efekt - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Wnioskodawca Osoba Prawna Szulc Efekt

Informacja publiczna - petycje
Zgodnie z art. 8 pkt 1. z Ustawy dnia 2018.05.10. o petycjach publikujemy odwzorowanie cyfrowe petycji złożonej przez Osoba Prawna; Szulc-Efekt sp. z o. o.; Prezes Zarządu: Adam Szulc; ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa; nr KRS: 0000059459; Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln; www.gmina.pl; www.samorzad.pl w dniu w dniu 9.11.2018

Ośrodek jest w trakcie dokonywania wzmiankowanej analizy, jej wyniki zostaną opublikowane niezwłocznie.

gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści