Instrukcja - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Instrukcja

Wnioski Elektroniczne
Wnioski można składać elektronicznie przy użyciu: kanału bankowości elektronicznej, portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, profilu zaufanego na portalu Obywatel.gov.pl albo portalu Emp@tia.

Przez Emp@tię można wnioskować o:
• świadczenie wychowawcze (500+) – na stary i nowy okres świadczeniowy,
• zasiłek rodzinny - na nowy okres zasiłkowy,
• specjalny zasiłek opiekuńczy - na nowy okres świadczeniowy,
• świadczenie pielęgnacyjne,
• zasiłek pielęgnacyjny,
• świadczenie rodzicielskie,
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
• jednorazowe świadczenie z Programu „Za Życiem",
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego - na nowy okres świadczeniowy,
• wsparacie rodzin z dziećmi w ponoseniu wydatków związanych z rozpoczęcceim roku szkolnego (300+) ,

Krok po kroku - jak złożyć wniosek o świadczenia dla rodzin przez Emp@tię?

Aby złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia: musisz założyć konto na portalu Emp@tia przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. ( wnioski.mpips.gov.pl zakładka [Rejestracja])
Pod tym adresem przeczytasz jak założyć profil zaufany: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany .
Jeżeli założyłeś już konto na Emp@tii, to zaloguj się na, a następnie:

Na stronie głównej wybierz rodzaj wniosku np. „Świadczenie wychowawcze".
 • Zapoznaj się z informacją o dokumentach i informacjach, które będą Ci potrzebne do wypełnienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty i informacje.
 • Wpisz nazwę miejscowości, w której znajduje się urząd/instytucja, do której chcesz złożyć wniosek.
 • Wybierz z listy właściwą dla siebie instytucję/urząd, do której wniosek zostanie złożony.
 • Wybierz okres świadczeniowy, na który chcesz złożyć wniosek (ten wybór dotyczy tylko świadczenia wychowawczego).
 • Odpowiedz na pytania — wpisz i wskaż wszystkie niezbędne informacje. Kreator wypełniania wniosku wskaże Ci miejsca, których wypełnienie jest obowiązkowe i kiedy trzeba załączyć skany (kopie) niezbędnych dokumentów.
 • Sprawdź wprowadzone dane w podsumowaniu.
 • W przypadku błędów cofnij się za pomocą przycisku „Wstecz" do miejsca, gdzie one występują i popraw dane. Jeśli dane są poprawne wybierz „Utwórz dokument".
 • Przejdź do zakładki „Dokumenty robocze", zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego" i kliknij „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ".
 • Jeśli chcesz dodać załączniki, kliknij „Dodaj".
 • Wyślij wniosek.
 • Sprawdź, czy na wskazany we wniosku adres mailowy otrzymałeś Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPO).
 • Sprawdź, czy urząd odebrał Twój wniosek. Zaloguj się na swoje konto, kliknij w zakładkę „Dokumenty wysłane" i zobacz, czy wyświetla się status „Odbiór potwierdzony".
 • Czekaj na decyzję urzędu. Na swój adres e-mail dostaniesz powiadomienie, że masz nową wiadomość w portalu emp@tia.
 • Odbierz decyzję. Znajdziesz ją w skrzynce odbiorczej. Kliknij „Podpisz odbiór".
W razie wątpliwości urząd realizujący Twój wniosek będzie kontaktował się z Tobą drogą elektroniczną.
gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści