Karta Seniora - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Karta Seniora

Kurzętnicka Karta Seniora
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku informuje o uruchomieniu Programu Kurzętnicka Karta Seniora. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i mogą skorzystać z ulg i preferencji przy zakupie towarów lub usług w kilkudziesięciu podmiotach.
Wnioski o wydanie Karty dostępne są w Urzędzie Gminy, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Banku Spółdzielczym w Kurzętniku. Wypełnione wnioski wraz z dokonaną opłatą za wydanie Karty w wysokości 10 zł, należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kurzętniku.

Pierwszy termin przyjmowania wniosków upływa dnia 15.01.2018r. o godz. 11.00.

Termin składania kolejnych wniosków będzie sukcesywnie przedłużany.

Deklaracje podmiotów, które przystąpiły do Programu Kurzętnicka Karta Seniora zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Opłatę za wydanie karty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Kurzętniku lub bezpośrednio na konto Bank Spółdzielczy w Brodnicy 05948411212003009009830002


Zachęcamy do nabycia Kurzętnickiej Kart Seniora i korzystania z jej uprawnień.

Do pobraniaListę firm, które już złożyły deklarację przystąpienia do programu „Kurzętnicka Karta Seniora” można znaleźć na stonie Urzędu Gminy w Kurzętniku www.kurzetnik.plgops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści