Senior+ - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Senior+

Senior+
Informacje ogólne o projekcie


1. Projekt pt. "Klub "Senior+" jest realizowany przez jednostkę organizacyjną Gminy Kurzętnik tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku.
2. Projekt jest realizowany w ramach Modułu II- Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+".
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
4. Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. - 31.12.2021 r. Okres realizacji form wsparcia może ulec zmianie, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do "Wniosku o dofinansowanie projektu", zmianę przepisów prawa lub zalecania ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.
5. Obszar realizacji projektu obejmuje gminę Kurzętnik.
6. Celem głównym projektu jest: aktywizacja 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia z terenu gminy Kurzętnik w obszarze społecznym.
7. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
8. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest dobrowolny.
9. Koszt uczestnictwa beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu.


gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści