Do pobrania - Centrum Usług Spolecznych w Kurzętniku

Centrum Usług
Społecznych
w Kurzętniku
Przejdź do treści

Do pobrania

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze wzorami wniosków na nowy okres zasiłkowy
Wniosek o dodatek mieszkaniowy [*.pdf] (ustawienia drukarki - druk dwustronny, 2 strony na arkusz)
Zaświadcznie o dochodach [*.pdf]

Wniosek o dodatek energetyczny [*.pdf]
Wniosek o stypendium szkolne [*.pdf]
Zaświadczenie o wysokości dochodu na potrzeby pomocy społecznej [*.pdf]
Wniosek o dodatek osłonowy [*.pdf]
Informacja RODO [*.doc]
gops@kurzetnik.eu
Wróć do spisu treści